onsdag 5. september 2007

Fagkritisk dag 19. september

Del 1: ”Hva vil det si å studere tro?”

Aud. II kl. 10:30 -12:00
Innlegg ved Geir Otto Holmås
Stikkord:
- forholdet mellom å lese bibeltekstene historisk i motsetning til å lese dem til egen oppbyggelse
- møte med bibelfag som akademisk disiplin som tar for seg det man bygger troen sin på – hva skjer da, krise?
- Hvordan kan akademisk arbeid med bibeltekstene være en ressurs for fromhetslivet?

Respons fra studentprest Elisa Stokka (7min), og student Sveinar Medhaug (7min) og Kristin Brandsæter (5 min)

Del 2: Tittel kommer
Kantina kl12:15-13:30
Ledet paneldebatt

MF har vært i endring de siste årene fra å være en institusjon knyttet til den norske kirke og lutherdommen til nå å favne både katolikker og pinsevenner. Hva gjør dette med oss? Gjør den noe med oss? Har MF en visjon og strategi med dette? Et miljø som utfordrer? Gir det rom for forskjelligheter og gir det et bredere miljø, mer rom for debatt? Er det rom for teologisk bredde på MF, hvis ikke er det en svakhet for MF? Blir vi konflikt skye? Er det et miljø hvor vi egentlig ikke forholder oss til hverandre på en ærlig måte? Er MF studenten preget av en holdning av at det å være kristen handler om meg, Jesus og min menighet? Hva med verden utenfor MF? Er vi introverte som kristne?

Deltakere: Vidar L. Haanes, S-O Thorbjørnsen og 4 studenter
Leder: Lene Hopland Bergset

Ingen kommentarer: