onsdag 4. november 2009

ALLMØTE!!! ALLMØTE!!

Onsdag 11.11.09 kl 12.05 er det allmøte!
Vil du ta opp noen saker eller ha gjort noen regelendringer i reglementet må du ha sendt dem til sr@stud.mf.no innen
3 virkedager før allmøte, altså fredag 06.11!

Det er viktig at så mange som mulig kommer!!!

Det blir også avisvalg. Stem inn de avisene du ønsker å lese gratis her på skolen!

Ingen kommentarer: