onsdag 6. januar 2010

Velkommen til nytt semester!

Ønsker du fast lesesalsplass eller bokskap dette semesteret?

Søknadsmodulen stenger 20.Januar, klokken 10.00

Søknadsmodulen ligger på intranett!

Adresssen er:

https://intranett.stud.mf.no/

Ingen kommentarer: