tirsdag 8. mars 2011

Agenda

MF lanserer et nytt faglig arrangement, Agenda. Arrangementet er et gratis og uformelt seminar, hvor du får muligheten til å høre dyktige forskere forelese og debattere sin aktuelle forskning. Første tema er "Mellom troens isolasjon og uvitenhetens forakt".

Husk påmelding til info@mf.no


Ingen kommentarer: