onsdag 4. mai 2011

Allmøte og kafedialog

Diskuterer du student-saker over lunsjen i kantina? Liker du kake? Er du klar for å påvirke?

Kom på kafédialog mandag 9. mai kl. 12-13, i Vidar Leif Kafé. Her blir de viktigste sakene til allmøtet diskutert og du kan skrive dine innspill til Allmøtet og til SR på lapper og store ark. I tillegg blir det kaffe og kake. Vi sees!


Do you discuss student-related matters over lunch in the cafeteria? Do you like cake? Are you ready to have a say?

Come to the café dialouge in the student café in the bacement on Monday May 9th, between 12 and 1 o'clock. Here important matters and preposals for the general assembly will be discussed, and you can submit your input to the General Assembly or to the Student Council by writing on posters and post-its. See you there!

Foto: Nykterhetsrørelsens Scoutforbund

Ingen kommentarer: