torsdag 19. januar 2012

Jobbe i Studentrådet?

Fredag går fristen ut for å søke på de ledige jobbene i Studentrådet.


Studentsekretær:

Noe av jobben består av å være med på Studentrådets møter, forberede og være referent på Allmøtet og noen administrative oppgaver knyttet til Studentrådskontoret. Ingen forkunnskaper kreves, opplæring og oppfølging inngår naturligvis :)


Idrettsansvarlig:

Jobben består i ansvaret for MFs gymsal, samt å sammen med Miljøutvalget planlegge og arrangere minst to sportslige begivenheter i løpet av 2012.


Vidar Leif Cafe-ansvarlig:

Å drive kafeen tre-fire timer annenhver uke. Hvordan dette skal skje avgjør Kafeansvarlig sammen med Miljøutvalget.


Alle stillingene er lønnet, mer info finnes på Studentrådets fronterside, og en kortfattet søknad sendes elektronisk.

Ingen kommentarer: