mandag 16. april 2012

Allmøtet våren 2012

Nå er sakspapirene til Allmøtet våren 2012 klare. De finner du på Fronter: S T U D E N T R Å D E T > Innkallinger og referater > Allmøte > Allmøte I våren 2012

Sakspairene vil også være tilgjengelige i resepsjonen.

Allmøtet finner sted førstkommende onsdag, 18.april kl 12-14.
Vel møtt!


Ingen kommentarer: