torsdag 18. april 2013

Har du lyst til å bli studentrådssekretær?

Neste semester blir stillingen som sekretær for studentrådet ledig.

Arbeidet vil variere ut ifra arbeidspress på kontoret, men anslås å være i gjennomsnitt ca. 6 timer per uke. 

Du vil få opplæring i oppgavene som ligger til stillingen. Fullstendig utlysning ligger på Fronter.

Stillingen kompenseres med 15 000 i semesteret.

Søknad og/eller spørsmål om stillingen kan sendes til
sr@stud.mf.no  

Søknadsfrist: 03.05.2013

Ingen kommentarer: