torsdag 8. august 2013

Kjære medstudenter


 


Velkommen til et nytt år. Om dere vil har dere fra mandag 12. august mulighet til å søke på både bokskap (i 2.etasje ved biblioteket) og på fast lesesalsplass. Denne gylne søkeperiode kommer til å vare til og med torsdag 22. august. Utdeling skjer så 23.-24.august.

Det henvises til reglement for tildeling av faste lesesalsplasser og bokskap til studenter.

Hjertelig hilsen avtroppende og påtroppende studentrådssekretærer.

Ingen kommentarer: