onsdag 25. juli 2007

Fortsatt behov for faddere

Si fra hvis du har mulighet til å stille 14. og 15. august for å ta i mot og vise rundt nye studenter. (mu@stud.mf.no)

Ingen kommentarer: