tirsdag 2. oktober 2007

Hjelpefondet


Gjennom semesteravgiften betaler hver MF-student 40 kroner til et godt formål. Tidligere har vi delt ut dette i etterkant av at vi har samlet det inn. Nå ønsker vi å velge prosjekt på forhånd, for å skape litt fokus og engasjement rundt prosjektet. I år kommer vi til å velge et prosjekt som får pengene fra hele 2007 samt våren 2008 (rundt 80 000 kroner). I tillegg håper vi på å samle inn litt ekstra. Nå sendes det ut brev til masse organisasjoner med mulighet til å søke støtte. Så velger hjelpefondkomiteen 3 prosjekter som studentene får en beskrivelse av. Det endelige prosjektet velges på allmøtet - av deg!

Ingen kommentarer: