torsdag 22. november 2007

Takk for et fint allmøte!

Da er årets allmøte unnagjort, og resultatene er som følger:
- reglementet er oppdatert (se Fronter)
- ny arbeidsplan (se Fronter)
- nye medlemmer i studentrådet: Jan Einar (leder), Jan Erik (cand.theol.representant), Hanne (studentpolitisk ansvarlig) og May Ingunn (miljøutvalgsleder)
- Hjelpefondsprosjekt for 2007/2008: Pinsevennenes ytremisjon sitt sykehus i Kongo. Kjøleanlegg til oppbevaring av blod og annet utstyr.
- Kanskje blir det en endring i hvilke aviser vi abonnerer på? Vent og se!

Ingen kommentarer: