mandag 6. oktober 2008

Wheeeee!


Da kjære medstudenter, har SR fått egen tv-skjerm. Dette er som alle vet en stor fest og studentrådet har hatt langvarig feiring på SR-kontoret med saft, boller og kje kokt i melken til mor.

Merk dere mine ord, viktigere informasjon enn dette vil komme på skjermen ved et senere tidspunkt.

Med vennlig hilsen SR-leder Hals

Ingen kommentarer: