mandag 27. april 2009

Kandidatlisten for SR-valg 2009 er nå endelig.

Endelig kandidatliste for SR-valg har nå blitt lagt ut i fronter.

Kandidatene er som følger.
Faglig leder: Annette Kvernevik Dreyer.
Masterrepresentant: Ronald Synnes.
Bachelorrepresentant: Christine H. Aarflot.
Nestleder i Miljøutvalget: Mari Mikkelsen.
Utrolig flott med alle dere som stiller.
Hvorfor ikke logge deg inn på fronter og lese mer om dem?

Hvis du nå trist og lei føler at muligheten til å aktivt involvere deg i studentdemokratiet på MF har passert, så frykt ikke: Det er behov for et nytt medlem av kontrollkomiteen, så meld din interesse til sr@stud.mf.no. En svært viktig oppgave.

Husk på at selve valget begynner i sammenheng med allmøtet den 13. Mai. Møt opp.
Husk også at dersom du har saker eller informasjon til allmøtet, må dette sendes inn snarest. Sendes også til sr@stud.mf.no. Merk med "Sak til allmøtet" eller tilsvarende.

Ingen kommentarer: