onsdag 22. april 2009

Torsdagsmøte!

Hver torsdag 12.15 - ca. 13.00 i kapellet

Lovsang, kort andakt, bønn, forbønn, åpent for vitnesbyrd.

MF er et mangfoldig hus hvor vi har forskjellige åndelige uttrykk. Derfor er vi noen studenter som i samråd med studentprestene og lærere har tatt initiativ til møter med spesielt fokus på lovsang, vitnesbyrd, bønn og forbønn. Rammene er noe løsere enn andakten, og vi har 45 minutter til rådighet. Ønsker du å bidra med noe så si i fra. Møtene er åpent for alle.

Velkommen!

Ingen kommentarer: