mandag 12. april 2010

Invitasjon til studenter på første år master eller annen høyerenivå utdanning og de som skriver mastergrad eller spesialavhandling.

Vi vil invitere deg til vårt første møte 22. april kl 13:15-15:30371 i 3.etg.
Temaet skal være Oppgaveskriving på masternivå og skriving av masteroppgave.

Vi har invitert Profesor II Inger Furseth som skal holde en foredrag om temaet. Vi har også invitert professorer fra andre fagseksjoner ( ST, GT, NT, religion og samfunn, diakoni, RLE) for å ha korte innlegg om temaer som kan være aktuelle å skrive masteroppgave om.

Dette kan være en stor mulighet til å bli kjent med andre studenter og skape et nettverk blant studentene i sammen situasjon som deg!

I pausene er det gratis te, kaffe, frukt og sjokolade.

Det serveres også pizza på slutten av dagen.

Dersom du vil delta send en epost til Ronald.M.Ochoa@stud.mf.no

Ingen kommentarer: