mandag 19. april 2010

Vil du være redaktør for et år?

Ung Teologi trenger en redaktørvikar for året 2010/2011.
Redaktørstillingen er delt og denne utlysningen gjelder halve stillingen.
Vikariatet er for høsten 2010 og våren 2011.

Som redaktør er du hovedansvarlig for tidsskriftets profil og innhold, og for økonomistyring. Redaksjonens oppgave er å skaffe til veie, vurdere og redigere artikler og andre bidrag til tidsskriftet.

Kompensasjon 15 000 kr/år (for 2010).

For nærmere opplysninger kontaktes Kristian Myklebust - ut@stud.mf.no.

Søknad sendes til Studentrådet v/ SR-leder Andreas Holm - sr@stud.mf.no.
Søknadsfrist: Mandag 10. mai.

Ingen kommentarer: