onsdag 13. april 2011

Nominer kandidater til Studentrådet!

Still til valg til verv i studentdemokratiet. Vi trenger deg, dine ferdigheter og dine gode tanker om hvordan studiehverdagen blir best mulig. Mer info

Send mail til sr@stud.mf.no eller ring/send sms til 970 68 103 for å melde ditt kandidatur eller svare endelig på den forespørselen du fikk ved kantinebordet eller i trappeoppgangen. Første kandidatliste presenteres fredag 15. april.

Følgende verv er på valg:

- Faglig leder, som koordinerer alt det fagpolitiske arbeidet i studentrådet.

- Religion- og samfunnmedlem, som sitter i avdelingsråd for religion og samfunn, og ivaretar denne avdelingens interesser i studentpolitikken

- Religion- og pedagogikkmedlem,som sitter i avdelingsråd for religion og pedagogikk, og ivaretar denne avdelingens interesser i studentpolitikken

- Nestleder i Miljøutvalget, som assisterer miljøutvalgslederen og har en viktig rolle når det gjelder å gjøre MF til et godt sted å være

- Medlem i Kontrollkomiteen, som sørger for at SR gjør det SR skal, og lar være med det SR ikke skal

- Medlem i Valgkomiteen, som sørger for å finne gode kandidater til høstens SR-valg, organisere valget i Fronter og annonsere hvem som kommer inn i Studentrådet

Har du lyst til å være med og påvirke? Har du spørsmål? Vet du om noen gode kandidater? Gi beskjed på sr@stud.mf.no eller på telefon 970 68 103.


Ingen kommentarer: