fredag 5. oktober 2012

Kandidater til teologimedlem


Ingrid Nyhus 

Hvorfor skal man stemme på meg?

Du stemmer på meg fordi jeg går inn i vervet med engasjement og vilje til å være med å forbedre/forandre på det som har forbedringspotensial. Det er et tillitsverv jeg tar alvorlig og med glede! Jeg har vært student på MF i over fem år nå og har derfor ganske god kjennskap til studieløpet på teologi. Jeg er opptatt av hvordan du som teologistudent opplever studiet og måten det er lagt opp på.

Erfaring

Har erfaring fra studentarbeid først og fremst som redaksjonsmedlem i Ung teologi- tidsskriftet.

Motivasjon

Min motivasjon er en salig blanding av interesse for de teologiske fagene, - særlig forholdet mellom teori og praksis- og et ønske om å bidra og påvirke læringssituasjonen. Du som er teologistudent føler jeg et særlig ansvar - og et snev av omsorg for! 

Forbilde

Har flere anonyme og hemmelige forbilder :)

Ingen kommentarer: