onsdag 14. november 2007

Allmøte 21.november


Innkalling til allmøte II 2007
Onsdag 21.november kl 1205-1400 Aud 2.

Enhver MF student som har betalt semesteravgift har rett til å møte, tale og stemme på allmøtet.

Saksliste:


Sak 1 Velkommen ved leder for
SR Eike Ziller-Off
Sak 2 Åpningsord
Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 4 Konstituering av allmøtet med
dirigentbord, tellekorps og referenter.
Sak 7 Arbeidsplanen
Sak 6 Reglementsendringer
Sak 5 Budsjett for 2008
Sak 8 Hjelpefondet
Sak 9 Kunngjøring av valgresultat
Sak 10 Suppleringsvalg
Sak 11 Avisvalg
Sak 12 Bispevalg i Møre
Sak 13 Eventuelt

Saksnr er ikke i rekkefølge fordi de følger nummereringen fra den foreløpige innkallingen fredag 9.11.07

Utfyllende dokumenter finnes tilgjengelig fra onsdag 14.11.07 kl 1200 på SRs rom på fronter eller tilgjengelig på mail, sr@stud.mf.no
ENKEL SERVERING PÅ MØTET!
VELKOMMEN

Ingen kommentarer: