tirsdag 6. november 2007

Sjekk ut! Endelig kandidatliste.

Einar Aksel Urnes Fagerheim står også oppført som cand.theol-representant.

Lene Hopland Bergset har trukket seg. Hun gjør en kjempeinnsats som leder i Norsk studentunion for høyskoler, og vi ser henne nok i studentrådet ved en annen anledning!

Ingen kommentarer: